English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

R. Ukielski, F. Kondratowicz, D. Kotowski

Produkcja, właściwości i kierunki rozwoju biodegradowalnych poliestrów ze szczególnym

uwzględnieniem kopolimerów alifatyczno-aromatycznych

Polimery 2013, nr 3, 167


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2013.167

Streszczenie

Artykuł stanowi przegląd literaturowy dotyczący produkowanych przemysłowo kopoliestrów alifatyczno-aromatycznych (AAC) i poliestrów alifatycznych zdolnych do degradacji. Szczególną uwagę poświęcono światowym pracom badawczym nad nowymi typami kopoliestrów alifatyczno-aromatycznych.


Słowa kluczowe: poliestry, kopoliestry, poliestry alifatyczne, kopoliestry alifatyczno-aromatyczne, biodegradacja

e-mail: ryszard.ukielski@zut.edu.pl

R. Ukielski, F. Kondratowicz, D. Kotowski (283.3 KB)
Produkcja, właściwości i kierunki rozwoju biodegradowalnych poliestrów ze szczególnym uwzględnieniem kopolimerów alifatyczno-aromatycznych