English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

P. Dmowska-Jasek, W. M. Rzymski, A. Smejda-Krzewicka

Proces sieciowania i właściwości niekonwencjonalnych mieszanin kauczuku chloroprenowego
z częściowo uwodornionym kauczukiem butadienowo-akrylonitrylowym

Polimery 2016, nr 3, 189


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2016.189

Streszczenie
Zbadano właściwości niekonwencjonalnych mieszanin podatnego na krystalizację i termosieciowanie kauczuku chloroprenowego (CR) z częściowo uwodornionym (> 95 % mol) kauczukiem butadienowo-akrylonitrylowym (THNBR). Mieszaniny sporządzano stosując metodę reaktywnego przetwórstwa, połączonego z dynamicznym, selektywnym termosieciowaniem CR, a następnie sieciowania w temperaturze 433 K disiarczkiem tetrametylotiuramu (TMTD), w obecności ZnO. Zbadano kinetykę sieciowania oraz właściwości mechaniczne przy rozciąganiu oraz metodą mikroskopii sił atomowych (AFM) określono morfologię mieszanin, a na podstawie pęcznienia równowagowego w rozpuszczalnikach stopień ich usieciowania. Stwierdzono, że mieszaniny CR/THNBR, zawierające 25—45 phr uprzednio termousieciowanego CR, a następnie usieciowane za pomocą TMTD/ZnO, charakteryzują się wyższym stopniem usieciowania oraz większą wytrzymałością na rozciąganie niż mieszaniny zawierające tylko termousieciowany CR.
Słowa kluczowe: kauczuk chloroprenowy, częściowo uwodorniony kauczuk butadienowo-akrylonitrylowy, mieszaniny elastomerowe, sieciowanie dynamiczne
e-mail: paulina_dmowska@wp.pl
P. Dmowska-Jasek, W.M. Rzymski, A. Smejda-Krzewicka (463.9 KB)
Proces sieciowania i właściwości niekonwencjonalnych mieszanin kauczuku chloroprenowego z częściowo uwodornionym kauczukiem butadienowo-akrylonitrylowym