English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

A. Drogoń, M. Skotnicki, M. Pyda

Proces fizycznego starzenia układów polilaktyd-walsartan badany metodą różnicowej kalorymetrii skaningowej (j. ang.)

Polimery 2020, nr 7-8, 533


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2020.7.5

Streszczenie

Otrzymane układy polilaktydu z walsartanem w stosunkach masowych 20 : 80, 50 : 50 i 80 : 20 poddano analizie metodą różnicowej kalorymetrii skaningowej (DSC). Scharakteryzowano proces starzenia fizycznego mieszaniny polilaktyd-walsartan w stosunku masowym 50 : 50, prowadzony w temperaturze 50 i 70°C w różnym czasie. Z pomiarów doświadczalnych dla każdego czasu starzenia wyznaczono entalpię relaksacji, a następnie dopasowano otrzymane wielkości do równania Kohlrauscha-Williamsa-Wattsa.


Słowa kluczowe: starzenie fizyczne, entalpia relaksacji, polilaktyd, walsartan, różnicowa kalorymetria skaningowa (DSC), równanie Kohlrauscha-Williamsa-Wattsa (KWW)


e-mail: agata.drogon@yahoo.pl
A. Drogoń, M. Skotnicki, M. Pyda (709.3 KB)
Proces fizycznego starzenia układów polilaktyd-walsartan badany metodą różnicowej kalorymetrii skaningowej (j. ang.)