English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

J. Chojnowski

Precyzyjna synteza blokowych kopolimerów siloksanowo-siloksanowych

zawierających segmenty hydrofilowe i hydrofobowe

Polimery 2001, nr 7-8, 461


Streszczenie

Opracowano metodę precyzyjnej (kontrolowanej) syntezy w pełni siloksanowych kopolimerów blokowych zlożonych z segmentów hydrofilowych i hydrofobowych. Metoda opiera się na sekwencyjnej anionowej polimeryzacji z otwarciem pierścienia cyklotrisiloksanów [schemat (1)]. Segment hydrofobowy otrzymuje się w wyniku polimeryzacji heksametylocyklotrisiloksanu (D3), natomiast segment hydrofilowy, uzyskiwany z reguły na drugim etapie, powstaje na drodze polimeryzacji cyklotrisiloksanu zawierającego grupy prekursorowe przy jednym lub przy trzech atomach krzemu [schematy (2) i (5)]. Są one następnie przekształcane w wyniku reakcji na polimerze w grupy hydrofilowe. W syntezie omawianych kopolimerów można też wykorzystywać bezpośrednią polimeryzację cyklotrisiloksanu zawierającego grupę hydrofilową. Metoda pozwala na syntezę diblokowych i triblokowych kopolimerów amfifilowych o dużej czystości topologicznej i wąskim rozkładzie ciężarów cząsteczkowych. Kopolimery takie mogą być także precyzyjnie funkcjonalizowane na jednym końcu lańcucha.


Słowa kluczowe: polisiloksany, kopolimery blokowe, kopolimery amfifilowe, cyklotrisiloksany, polimeryzacja anionowa, polimeryzacja sekwencyjna

J. Chojnowski (394.7 KB)
Precyzyjna synteza blokowych kopolimerów siloksanowo-siloksanowych zawierających segmenty hydrofilowe i hydrofobowe