English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

J. Kozakiewicz

Postępy w technologii wodnych dyspersji poliuretanowych i poliuretanowo-akrylowych.
Cz. II. Dyspersje poliuretanowo-akrylowe oraz modyfikacja
dyspersji poliuretanowych i poliuretanowo-akrylowych (j. ang.)

Polimery 2016, nr 2, 81


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2016.081

Streszczenie

Artykuł stanowi część II przeglądu literaturowego dotyczącego postępów w technologii wodnych dyspersji poliuretanowych (APUD) i poliuretanowo-akrylowych (APUAD). Omówiono syntezę i właściwości APUAD o hybrydowej budowie cząstek, z których otrzymuje się filmy i powłoki o właściwościach znacznie lepszych niż właściwości powłok uzyskiwanych z mieszanin APUD i dyspersji polimerów akrylowych. Przedstawiono możliwości sieciowania filmów i powłok wytwarzanych z APUD i APUAD oraz otrzymywania z nich napełnionych kompozytów i nanokompozytów, podano też informacje na temat ich obecnych zastosowań. Zaprezentowano najważniejsze osiągnięcia dotyczące syntezy i badań właściwości APUAD oraz usieciowanych i napełnionych systemów zawierających APUD lub APUAD, wskazano obszary, w których dalsze badania wciąż jeszcze mogą być potrzebne.
Słowa kluczowe: dyspersje poliuretanowe, dyspersje poliuretanowo-akrylowe, jonomery, materiały powłokowe, kleje, sieciowanie, nanonapełniacze, nanokompozyty
e-mail: janusz.kozakiewicz@ichp.pl
J. Kozakiewicz (1.08 MB)
Postępy w technologii wodnych dyspersji poliuretanowych i poliuretanowo-akrylowych. Cz. II. Dyspersje poliuretanowo-akrylowe oraz modyfikacja dyspersji poliuretanowych i poliuretanowo-akrylowych (j. ang.)