English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

J. Qiu, B. Charleux, K. Matyjaszewski

Postępy w dziedzinie kontrolowanej polimeryzacji żyjącej w środowisku wodnym.

Cz. III. Kontrolowana/żyjąca polimeryzacja w środowisku wodnym (jęz. ang.)

Polimery 2001, nr 10, 663


Streszczenie

Przedstawiono rozwój i obecny stan wiedzy w dziedzinie różnych typów kontrolowanej/żyjącej polimeryzacji w środowisku wodnym: polimeryzacji jonowej, polimeryzacji koordynacyjnej (w tym typu metatezy z otwarciem pierścienia) oraz polimeryzacji rodnikowej. Zwłaszcza dużo miejsca poświęcono różnym wariantom polimeryzacji rodnikowej: polimeryzacji z degeneracyjnym przeniesieniem łańcucha (w tym z przeniesieniem atomu jodu), polimeryzacji odwracalnej typu addycji-fragmentacji, polimeryzacji przebiegającej z udziałem nitroksydów (TEMPO) jako związków regulujących przebieg procesu (tabela 1) oraz polimeryzacji z przeniesieniem atomu (ATRP). Kontrolowana/żyjąca polimeryzacja jest obecnie na początkowym etapie rozwoju. Jednak możliwość ścislej kontroli procesu, względnie łatwej do wykonania w wodnym środowisku zdyspergowanym, pozwala przypuszczać, że w nie dalekiej przyszłości można będzie wytwarzać sposobami przyjaznymi dla środowiska polimery o precyzyjnie zaprojektowanych właściwościach.


Słowa kluczowe: kontrolowana/żyjąca polimeryzacja, środowisko wodne, polimeryzacja kationowa i koordynacyjna, polimeryzacja rodnikowa z przeniesieniem degeneracyjnym, odwracalna polimeryzacja typu addycji-fragmentacji z przeniesieniem łańcucha, polimeryzacja z pośrednictwem nitroksydu, polimeryzacja rodnikowa z przeniesieniem atomu

J. Qiu, B. Charleux, K. Matyjaszewski (559.9 KB)
Postępy w dziedzinie kontrolowanej polimeryzacji żyjącej w środowisku wodnym. Cz. III. Kontrolowana/żyjąca polimeryzacja w środowisku wodnym (jęz. angielski)