English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

J. Qiu, B, Charleux, K. Matyjaszewski

Postępy w dziedzinie kontrolowanej polimeryzacji żyjącej w środowisku wodnym.

Cz. II. Poli­meryzacja konwencjonalna w środowisku wodnym (j. ang.)

Polimery 2001, nr 9, 575


Streszczenie

Scharakteryzowano różne układy ulegające w środowisku wodnym homogenicznej polimeryzacji rodnikowej, jonowej oraz katalizowanej przez metale przejściowe. Bardziej szczegółowo omówiono kinetykę i mechanizm polimeryzacji heterogenicznej przebiegającej w środowisku wodnym według mechanizmu rodnikowego i nierodnikowego. W tej pierwszej grupie wyodrębniono procesy przebiegające w suspensji, emulsji oraz w miniemulsji. W ramach grupy drugiej przedstawiono polimeryzację jonową, koordynacyjną i typu metatezy z otwarciem pierścienia (ROMP).


Słowa kluczowe: polimeryzacja w środowisku wodnym, polimeryzacja homogeniczna i heterogeniczna, polimeryzacja rodnikowa i jonowa, polimeryzacja suspensyjna i emulsyjna, polimeryzacja typu metatezy z otwarciem pierścienia
J. Qiu, B, Charleux, K. Matyjaszewski (432 KB)
Postępy w dziedzinie kontrolowanej polimeryzacji żyjącej w środowisku wodnym. Cz. II. Poli-meryzacja konwencjonalna w środowisku wodnym (j. ang.)