English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

H. Kaczmarek, D. Kosmalska, R. Malinowski, K. Bajer

Postępy w badaniach degradacji termicznej materiałów polimerowych. Cz. I. Badania literaturowe

Polimery 2019, nr 4, 241


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2019.4.1

Streszczenie

Przedstawiono bieżące kierunki badań stabilności termicznej polimerów, ze szczególnym uwzględnieniem nowatorskich układów polimerowych: kompozytów i nanokompozytów, polimerów biodegradowalnych, biocydowych i do zastosowań specjalnych. Opisano ogólny mechanizm degradacji termicznej zachodzącej podczas przetwórstwa i podstawowe aspekty kinetyczne tego procesu. Omówiono przykłady badań właściwości termicznych wybranych tworzyw na bazie poliuretanów, żywic epoksydowych, kopolimerów kwasu akrylowego i poliestrów.


Słowa kluczowe: analiza termiczna, kompozyty i nanokompozyty polimerowe, polimery modyfikowane, biopolimery

H. Kaczmarek, D. Kosmalska, R. Malinowski, K. Bajer (932 KB)
Postępy w badaniach degradacji termicznej materiałów polimerowych. Cz. I. Badania literaturowe