English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

A. Krokos, M. Gazińska, B. Kryszak, P. Dzienny, B. Stępak, M. Olejarczyk, P. Gruber, R. Kwiatkowski, A. Bondyra, A. Antończak

Porównanie właściwości termicznych, strukturalnych oraz morfologii mikrosfer z poli(L-laktydu) i z poli(L-laktydu)/hydroksyapatytu przeznaczonych do procesu spiekania laserowego (j. ang.)

Polimery 2020, nr 9, 605


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2020.9.2

Streszczenie

Porównano właściwości mikrosfer z poli(l-laktydu) (PLLA) i z biokompozytu poli(l-laktyd)/hydroksyapatyt (PLLA/HAp), przygotowanych metodą emulsyjną z odparowaniem rozpuszczalnika, przeznaczonych do procesu spiekania laserowego (LS). W celu weryfikacji przydatności mikrosfer do LS scharakteryzowano kluczowe dla tej techniki właściwości: termiczne i strukturalne oraz geometrię,rozkład wymiarów i sypkość proszku. Wykazano, iż mikrosfery biokompozytowe wykazują lepsze właściwości predestynujące je do przetwarzania metodą LS niż mikrosfery PLLA,w tym większą stabilność termiczną, szersze okno parametrów spiekania i większą sypkość proszku.


Słowa kluczowe: poli(l-laktyd), hydroksyapatyt, mikrosfery, biokompozyt, spiekanie laserowe, techniki addytywne, zastosowania biomedyczne, okno spiekania, sypkość proszku
e-mail: malgorzata.gazinska@pwr.edu.pl, arkadiusz.antonczak@pwr.edu.pl
A. Krokos, M. Gazińska, B. Kryszak, P. Dzienny, B. Stępak, M. Olejarczyk, P. Gruber, R. Kwiatkowski, A. Bondyra, A. Antończak (1.72 MB)
Porównanie właściwości termicznych, strukturalnych oraz morfologii mikrosfer z poli(L-laktydu) i z poli(L-laktydu)/hydroksyapatytu przeznaczonych do procesu spiekania laserowego