English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

E. Sasimowski

Badania efektywności działania wytłaczarki nowej generacji.

Cz. IV. Porównanie funkcjonowania modelu wytłaczarki i jej prototypu

Polimery 2013, nr 7-8, 597


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2013.597

Streszczenie

Porównano funkcjonowanie prototypu jednoślimakowej wytłaczarki nowej generacji W-45 i jej modelu W-25. W prototypie wytłaczarki zastosowano udoskonalone rozwiązanie konstrukcyjne układu uplastyczniającego, obejmujące wyposażenie go w tuleję obrotową cylindra z rowkami prostoliniowymi o przekroju trójkątnym, współdziałającą ze ślimakiem specjalnym w strefie o najmniejszej głębokości kanału śrubowego oraz wyposażenie, zamiennie, w rowkowaną lub jednolitą geometrycznie bez rowków strefę zasypu i zasilania. Podczas wytłaczania za pomocą prototypu W-45 polietylenu małej gęstości, przy zmiennej szybkości ślimaka oraz tulei obrotowej cylindra badano wybrane czynniki charakteryzujące proces. Można przyjąć, że ogólny charakter oddziaływania tulei obrotowej na przebieg procesu wytłaczania, zarówno w modelu W-25, jak i w prototypie W-45 jest taki sam. Stwierdzono, że wprowadzone modyfikacje konstrukcyjne zarówno ślimaka przetwórczego, jak i tulei obrotowej cylindra oraz strefy rowkowanej cylindra łącznie z powiązanymi z nimi elementami składowymi modelu wytłaczarki, jednoznacznie korzystnie wpłynęły na efektywność oddziaływania tulei obrotowej i przebieg procesu wytłaczania za pomocą prototypu W-45.


Słowa kluczowe: wytłaczanie, wytłaczarka jednoślimakowa, tuleja obrotowa cylindra, strefa rowkowana
e-mail: e.sasimowski@pollub.pl
E. Sasimowski (557.3 KB)
Badania efektywności działania wytłaczarki nowej generacji. Cz. IV. Porównanie funkcjonowania modelu wytłaczarki i jej prototypu