English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

M. Malinowski, A. Hreniak, A. Iwan, L. Lipińska

Porowatość oraz powierzchnia właściwa modyfikowanych tlenkiem grafenu i ditlenkiem tytanu
past na elektrody gazodyfuzyjne polimerowych ogniw paliwowych

Polimery 2016, nr 7-8, 538


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2016.538

Streszczenie
Zsyntetyzowano proszki TiO2 oraz TiO2-SiO2-VTMS (TiO2-SiO2 modyfikowany winylotrimetoksysilanem), a następnie na bazie proszku węglowego sporządzono pasty zawierające modyfikatory wpostaci niezredukowanego tlenku grafenu (GO) iproszków wytworzonych zudziałem TiO2. Oznaczano powierzchnię właściwą iporowatość otrzymanych past węglowych oraz stosowanych dodatków. Stwierdzono, że najlepsze właściwości fizyczne wykazywały pasty modyfikowane tlenkiem grafenu lub TiO2-SiO2-VTMS.
Słowa kluczowe: ogniwa paliwowe, elektrody gazodyfuzyjne, tlenek grafenu, ditlenek tytanu, powierzchnia właściwa, porowatość
e-mail: m.mal@iel.wroc.pl
M. Malinowski, A. Hreniak, A. Iwan, L. Lipińska (764.2 KB)
Porowatość oraz powierzchnia właściwa modyfikowanych tlenkiem grafenu i ditlenkiem tytanu past na elektrody gazodyfuzyjne polimerowych ogniw paliwowych