English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

A. Prociak, M. Kurańska, E. Malewska

Porowate tworzywa poliuretanowe wytwarzane z udziałem
bio-polioli z surowców odnawialnych (j.ang.)

Polimery 2017, nr 5, 353


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2017.353

Streszczenie
Na podstawie przeglądu literatury i badań własnych omówiono różne metody wytwarzania bio-polioli z surowców odnawialnych oraz możliwości ich zastosowania w syntezie elastycznych isztywnych pianek poliuretanowych (tabela 1). Zaprezentowano charakterystykę wybranych ­bio-polioli (tabela 2) oraz ich wpływ na przebieg procesu spieniania różnych kompozycji poliuretanowych (rys.1, tabela 3). Podano przykłady wpływu wybranych bio-polioli na strukturę komórkową i właściwości ­fizyczne i mechaniczne modyfikowanych pianek elastycznych (rys. 2) i sztywnych (tabela 4).
Słowa kluczowe: bio-poliol, modyfikacja, poliuretan, proces spieniania, pianka elastyczna i sztywna
e-mail: aprociak@pk.edu.pl
A. Prociak, M. Kurańska, E. Malewska (506.8 KB)
Porowate tworzywa poliuretanowe wytwarzane z udziałem bio-polioli z surowców odnawialnych (j.ang.)