English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

D. Sykutera, M. Bieliński

Poprawa efektywności procesów recyklingu mechanicznego termoplastów o strukturze porowatej

Polimery 2019, nr 11-12, 795


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2019.11.8

Streszczenie

Przedstawiono uwarunkowania techniczne związane z realizacją procesów składowych recyklingu mechanicznego porowatych tworzyw termoplastycznych. Wskazano na istotny wpływ rodzaju i postaci odpadów porowatych na efektywność przebiegu procesów cięcia, rozdrabniania, dozowania, a także wtórnego przetwórstwa wtryskowego. Wykazano, że odpowiedni dobór warunków technicznych umożliwia wytworzenie wyprasek wtórnych z pominięciem fazy docisku i etapu regranulowania recyklatów.


Słowa kluczowe: termoplasty porowate, cięcie, rozdrabnianie, recykling mechaniczny, wtórne wtryskiwanie
e-mail: sykutera@utp.edu.pl
D. Sykutera, M. Bieliński (912.5 KB)
Poprawa efektywności procesów recyklingu mechanicznegotermoplastów o strukturze porowatej