English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

A. Porąbka, K. Jurkowski, J. Laska

Popioły lotne jako napełniacze i środki zmniejszające palność polietylenu małej gęstości (j. ang.)

Polimery 2015, nr 4, 251


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2015.251


Streszczenie

W ramach pracy zbadano możliwości modyfikacji polietylenu małej gęstości (PE-LD) za pomocą popiołów lotnych (FA). Metodą formowania wtryskowego przygotowano cztery serie próbek kompozytów PE-LD zawierających 1, 5, 20 lub 50 % mas. FA. Próbki w każdej z serii różniły się wielkością cząstek użytego napełniacza (0—15 µm, 15—30 µm, 30—60 µm). Oceniono wpływ ilości oraz wielkości cząstek napełniacza na morfologię, właściwości mechaniczne, stabilność termiczną oraz palność otrzymanych kompozytów. Wyniki badań wskazują, że kompozyty z dodatkiem FA w ilości do 20% mas. charakteryzują się dobrymi właściwościami mechanicznymi i przetwórczymi, a także mniejszą palnością, niż czysty PE-LD.
Słowa kluczowe: polietylen małej gęstości, popioły lotne, kompozyty, właściwości mechaniczne, właściwości termiczne, palność
e-mail: poranna@agh.edu.pl
A. Porąbka, K. Jurkowski, J. Laska (1.5 MB)
Popioły lotne jako napełniacze i środki zmniejszające palność polietylenu małej gęstości (j. ang.)