English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

J. Ryszkowska, M. Auguścik, M. Zieleniewska, L. Szczepkowski, M. Kurańska, S. Bąk, M. Antos-Bielska, A. Prociak

Półsztywne pianki poliuretanowe z poliolem rzepakowym o różnej lepkości (j.ang.)

Polimery 2018, nr 1, 10


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2018.1.2

Streszczenie
Na podstawie receptury opracowanej przez firmę FAMPUR wytworzono półsztywne pianki poliuretanowe (SRFPUR). Poliol petrochemiczny zastąpiono dwoma różniącymi się lepkością typami polioli z oleju rzepakowego. Pianki scharakteryzowano za pomocą spektroskopii w podczerwieni, analizy termograwimetrycznej i różnicowej kalorymetrii skaningowej. Zmiany struktury materiałów badano metodą mikroskopii skaningowej. Oznaczono też gęstość pozorną, liczbę komórek zamkniętych oraz właściwości wytworzonych pianek w próbie ściskania.
Słowa kluczowe: półsztywne pianki poliuretanowe, poliole roślinne
e-mail: monikaauguscikk@gmail.com
J. Ryszkowska, M. Auguścik, M. Zieleniewska, L. Szczepkowski, M. Kurańska, S. Bąk, M. Antos-Bielska, A. Prociak (1.25 MB)
Półsztywne pianki poliuretanowe z poliolem rzepakowym o różnej lepkości (j.ang.)