English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

A. Iuliano, M. Dębowski, A. Plichta, S. Kowalczyk, Z. Florjańczyk, G. Rokicki, P. Parzuchowski, M. Mazurek-Budzyńska, D. Wołosz, B. Pilch-Pitera

Poliuretany z segmentami oligowęglanowymi jako atrakcyjne materiały do produkcji klejów,

spoiw i uszczelniaczy (j. ang.)

Polimery 2020, nr 7-8, 497


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2020.7.1

Streszczenie

W ostatnich latach na rynku chemicznym pojawiła się bardzo bogata gama oligowęglanodioli, czyli oligomerycznych estrów kwasu węglowego, zakończonych z obu stron grupami hydroksylowymi. Są one wykorzystywane głównie do wytwarzania segmentów elastycznych w szlachetnych gatunkach poliuretanów stosowanych w inżynierii biomedycznej. Poli(węglano-uretany), dzięki dużej odporności na czynniki utleniające i hydrolityczne, stanowią także atrakcyjny materiał do produkcji klejów i powłok, trwałych w różnych warunkach atmosferycznych. W niniejszej pracy przedstawiono aktualny stan wiedzy dotyczący metod otrzymywania i głównych producentów oligomeroli z segmentami oligowęglanowymi, metod syntezy poliuretanów zawierających te segmenty oraz przykłady komercyjnych zastosowań poli(węglano-uretanów).


Słowa kluczowe: alifatyczne oligowęglanodiole, izocyjaniany, poliuretany, właściwości mechaniczne, kleje


e-mail: aiuliano@ch.pw.edu.pl

A. Iuliano, M. Dębowski, A. Plichta, S. Kowalczyk, Z. Florjańczyk, G. Rokicki, P. Parzuchowski, M. Mazurek-Budzyńska, D. Wołosz, B. Pilch-Pitera (1.03 MB)
Poliuretany z segmentami oligowęglanowymi jako atrakcyjne materiały do produkcji klejów, spoiw i uszczelniaczy