English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

J. Ryszkowska, M. Auguścik, M. Leszczyńska, K. Mizera, Ł. Wierzbicki, T. Szymczak, P. Lasota, K. Lipert, M. Półka

Poliuretanowe struktury kompozytowe z tkaninami 3D

Polimery 2018, nr 9, 611


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2018.9.5

Streszczenie
Przedmiotem badań były poliuretany (PUR) zaliczane do grupy materiałów absorbujących energię, o potencjalnym zastosowaniu do wytwarzania elementów konstrukcji tarcz chroniących ratowników przed falą uderzeniową. W celu zwiększenia zdolności tych materiałów do absorpcji energii na ich bazie wykonano struktury kompozytowe z udziałem poliestrowych tkanin 3D. Do badań użyto poliuretanów o różnej twardości (40, 85 i 95 ShA). Testy udarnościowe przeprowadzono dwiema metodami z wykorzystaniem kolumnowego młota udarowego Dynatup 9250HV i stanowiska do badania zdolności do pochłaniania siły uderzenia,zbudowanego na podstawie brytyjskiej normy BS 7971-4:2002. Oceniane próbki poliuretanów o różnej twardości cechowała podobna zdolność do absorpcji energii (powyżej 82 J), natomiast kompozyty na osnowie poliuretanowej z udziałem tkaniny poliestrowej 3D akumulowały większą ilość energii uderzenia (powyżej 87 J).

Słowa kluczowe: elastomery poliuretanowe, poliestrowe tkaniny 3D, kompozyty, zdolność do absorpcji energii, młot udarowy

e-mail: ryszkowska.joanna@o2.pl

J. Ryszkowska, M. Auguścik, M. Leszczyńska, K. Mizera, Ł. Wierzbicki, T. Szymczak, P. Lasota, K. Lipert, M. Półka (1 MB)
Poliuretanowe struktury kompozytowe z tkaninami 3D