English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

P. Jankowski, M. Kędzierski

Polistyren o ograniczonej palności zawierający bezhalogenowe antypiryny (j. ang.)

Polimery 2013, nr 5, 342


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2013.342

Streszczenie

W wyniku modyfikacji grafitu solami melaminy (cyjanuran lub fosforan) otrzymano bezhalogenowe dodatki ograniczające palność tworzyw polimerowych. Przeprowadzono syntezy polistyrenu metodą polimeryzacji suspensyjnej styrenu, w obecności uzyskanych dodatków grafitowych. Wytworzone produkty charakteryzowały się klasą palności poziomej FH-1, pionowej V-0 (UL-94) oraz wskaźnikiem tlenowym o wartości większej o ponad 50 % od wartości OI niemodyfikowanego polistyrenu. Korzystny wpływ dodatków grafitowych na ograniczenie procesu spalania polistyrenu wykazano w badaniach termograwimetrycznych oraz przy użyciu kalorymetru stożkowego.


Słowa kluczowe: bezhalogenowe dodatki ograniczające palność, polistyren o ograniczonej palności, grafit ekspandujący, cyjanuran melaminy, fosforan melaminy

e-mail: piotr.jankowski@ichp.pl

P. Jankowski, M. Kędzierski (1.41 MB)
Polistyren o ograniczonej palności zawierający bezhalogenowe antypiryny (j. ang.)