English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

M. Cypryk, P. Pospiech

Polisiloksany jako nośniki katalizatorów na bazie metali przejściowych (j.ang.)

Polimery 2016, nr 6, 407


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2016.407

Streszczenie
Przedstawiono przegląd potencjalnych zastosowań polisiloksanów jako nośników katalizatorów opartych na metalach przejściowych. Unikatowe właściwości fizykochemiczne polisiloksanów wskazują na ich przydatność w charakterze nośników katalizatorów. Otrzymano polisiloksany o różnych topologiach makrocząsteczek – liniowych, gwiaździstych i hiperrozgałęzionych – zawierających boczne grupy funkcyjne zdolne do wiązania metali przejściowych. Polimery te wykorzystano jako nośniki kompleksów palladu i rodu. Immobilizowane kompleksy metali przejściowych w modelowych reakcjach wykazały aktywność porównywalną z aktywnością katalizatorów homogenicznych.
Słowa kluczowe: polisiloksany, polimerowe nośniki katalizatorów, pallad, rod, katalizatory immobilizowane
e-mail: mcypryk@cbmm.lodz.pl
M. Cypryk, P. Pospiech (639.1 KB)
Polisiloksany jako nośniki katalizatorów na bazie metali przejściowych (j.ang.)