English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

R. Steller, G. Kędziora, G. Mitchener, K. Fiłon, R. Kołbuc, K. Lenart, J. Śliwiński

Poliolefiny napełniane odpadami sztywnej pianki poliuretanowej i kompatybilizowane
metodą pulweryzacji ścinaniem w stanie stałym podczas wytłaczania

Polimery 2017, nr 3, 181


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2017.181

Streszczenie
Polietylen małej gęstości (PE-LD) i polietylen dużej gęstości (PE-HD) oraz ich mieszaninę w stosunku 1:1, a także polipropylen (PP) napełniono odpadami rozdrobnionej sztywnej pianki poliuretanowo-poliizocyjanurowej (PUR-PIR) w ilości do 40 % mas. Składniki kompozycji homogenizowano za pomocą dwuwalcarki, a następnie, po zgranulowaniu, poddawano dodatkowej homogenizacji metodą pulweryzacji ścinaniem w stanie stałym (S3P – solid-state shear pulverization) podczas wytłaczania. Próbki do badań porównawczych formowano metodą wtryskiwania. Oceniano zmiany budowy chemicznej (metodą FT-IR), właściwości mechanicznych (próba rozciągania, udarność), właściwości reologicznych (MFR) oraz termicznych (temperatura mięknienia) badanych kompozycji. Stwierdzono, że pulweryzacja wpływa korzystnie na właściwości otrzymanych układów.
Słowa kluczowe: poliolefiny, odpady sztywnej pianki poliuretanowej, pulweryzacja ścinaniem w stanie stałym, właściwości reologiczne
e-mail: ryszard.steller@pwr.edu.pl
R. Steller, G. Kędziora, G. Mitchener, K. Fiłon, R. Kołbuc, K. Lenart, J. Śliwiński (674.5 KB)
Poliolefiny napełniane odpadami sztywnej pianki poliuretanowej i kompatybilizowane metodą pulweryzacji ścinaniem w stanie stałym podczas wytłaczania