English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

W. Kuran

Polimeryzacje polegające na wzroście łańcucha w wyniku addycji i na wzroście stopniowym, katalizowane kompleksami metali przejściowych wyższych podgrup (wersja ang.)

Polimery 2001, nr 2, 79


Streszczenie

Dokonano przeglądu (89 odsyłaczy) procesów polimeryzacji polegających na (A) wzroście łańcucha na drodze addycji (insercja, metateza) lub (B) na wzroście stopniowym (polikondensacja metatetyczna dienów acyklicznych, oparta na reakcji Hecka polikondensacja pochodnych chlorowcoarenów) w zależności od rodzaju monomeru i typu katalizatora. Katalizatorami są tu kompleksy metali przejściowych wyższych podgrup, zwłaszcza palladu. Przedstawiono charakter ośrodków aktywnych i mechanizmy polimeryzacji. Obydwa rodzaje propagacji - (A) i (B) - porównano ze sobą pod względem stopnia utlenienia metalu kompleksu w katalizatorze. W propagacji typu (A) stopień utlenienia palladu nie ulega zmianie [Pd(II)], natomiast w propagacji typu (B) stopień utlenienia zmienia się od Pd(II) do Pd(0) i przeciwnie.


Słowa kluczowe: polimeryzacja addycyjna, polimeryzacja ze wzrostem stopniowym, kompleksy metali przejściowych wyższych podgrup jako katalizatory, katalizatory palladowe
W. Kuran (473.1 KB)
Polimeryzacje polegające na wzroście łańcucha w wyniku addycji i na wzroście stopniowym, katalizowane kompleksami metali przejściowych wyższych podgrup (wersja ang.)