English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

M. Danko, J. Mosnáček

Polimeryzacja z otwarciem pierścienia γ-butyrolaktonu i jego pochodnych (j.ang.)

Polimery 2017, nr 4, 272


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2017.272

Streszczenie
W artykule o charakterze przeglądu literatury przedstawiono możliwości syntezy polimerów γ-butyrolaktonu (γ-BL) i jego pochodnych w reakcjach polimeryzacji z otwarciem pierścienia. Omówiono ograniczenia termodynamiczne dla polimeryzacji γ-BL. Scharakteryzowano zdolność do polimeryzacji naturalnych nienasyconych oraz syntetycznych pochodnych γ-BL zawierających grupy funkcyjne umożliwiające post-funkcjonalizację zsyntetyzowanych poliestrów. Omówiono homopolimeryzację pochodnych γ-BL z istotnym wpływem podstawnika na naprężenie pierścienia.
Słowa kluczowe: polimeryzacja z otwarciem pierścienia, γ-butyrolakton, pochodne γ-butyrolaktonu, ograniczenia termodynamiczne, homopolimeryzacja γ-butyrolaktonu
e-mail: jaroslav.mosnacek@savba.sk
M. Danko, J. Mosnáček (1.91 MB)
Polimeryzacja z otwarciem pierścienia γ-butyrolaktonu i jego pochodnych (j.ang.)