English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

O. M. Khukanova, O. N. Babkina, L. A. Rishina, P. M. Nedorezova, N. M. Bravaya

Polimeryzacja propylenu na izospecyficznych katalizatorach immobilizowanych
na nośnikach modyfikowanych MAO z zastosowaniem triizobutyloglinu jako aktywatora

Polimery 2000, nr 5, 328


Streszczenie

Zbadano wpływ nośnika na aktywność układu katalitycznego cyrkonocen–triizobutyloglin (TIBA) w polimeryzacji propylenu i na charakterystykę otrzymywanego polimeru. Zastosowano trzy cyrkonoceny: Me2SiInd2ZrX2(X = Cl lub Me) i Ph2CCpFluZrCl2 oraz trzy nośniki: SiO2 (pow. właść. Ssp = 300 m2/g); SiO2-g-PAAc [tj. SiO2 modyfikowany szczepionym poli(kwasem akrylowym) metodą radiacyjnego szczepienia]; PE-g-PAAc (tj. PE funkcjonalizowany metodą radiacyjnego szczepienia, Ssp = 4 m2/g). Propylen polimeryzowano w ciekłym monomerze. Nośniki poddawano reakcji z metyloaluminoksanem (MAO). Na uzyskanym produkcie immobilizowano związek cyrkonocenowy aby otrzymać katalizator nośnikowy. Stosując TIBA jako kokatalizator stwierdzono, że powstający PP ma postać stanowiącą replikę cząstek (granulek) katalizatora. Dlatego gęstość nasypowa PP jest bardzo duża – do 0,5 g/cm3. Ze zwiększaniem ilości Zr w katalizatorze nośnikowym wydajność PP (g PP/g katalizatora) wzrastała aż do osiągnięcia pewnej wartości maksymalnej, charakterystycznej dla danego nośnika. Określono wpływ stężenia TIBA na aktywność badanych układów katalitycznych i na ciężar cząsteczkowy (c. cz.) PP. Rodzaj nośnika modyfikowanego MAO wywierał niewielki wpływ na c. cz. powstającego PP; podobnie modyfikacja katalizatora SiO2/MAO/Me2SiInd2ZrCl2 związkiem boru, CPh3B(C6F5)4, nie wpłynęła na c. cz. PP, natomiast zmniejszyła aktywność układu katalitycznego.
Słowa kluczowe: nośniki modyfikowane, cyrkonoceny, katalizatory polimeryzacji propylenu
O. M. Khukanova, O. N. Babkina, L. A. Rishina, P. M. Nedorezova, N. M. Bravaya (416.1 KB)
Polimeryzacja propylenu na izospecyficznych katalizatorach immobilizowanych na nośnikach modyfikowanych MAO z zastosowaniem triizobutyloglinu jako aktywatora