English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

P. Groch, K. Dziubek, K. Czaja

Polimeryzacja koordynacyjna alkenylosilseskwioksanów i ich kopolimeryzacja z olefinami lub styrenem

Polimery 2015, nr 5, 289


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2015.289


Streszczenie

Artykuł stanowi kontynuację przeglądu literatury dotyczącej koordynacyjnej polimeryzacji silseskwioksanów (POSS), zawierających zdolne do polimeryzacji wiązanie podwójne, oraz ich kopolimeryzacji głównie zolefinami, a także ze styrenem. Zastosowanie katalizatorów metalocenowych aktywowanych metyloaluminoksanem (MAO) zapewnia efektywną (ko)polimeryzację silseskwioksanów zarówno zolefinami, jak istyrenem. Wprowadzenie do materiału polimerowego komonomeru POSS korzystnie wpływa na właściwości otrzymanych produktów, które cechują się większą odpornością termiczną oraz wytrzymałością mechaniczną niż ich odpowiedniki niezawierające POSS.
Słowa kluczowe: poliedryczne oligomeryczne silseskwioksany (POSS), katalizatory metalocenowe, (ko)polimeryzacja koordynacyjna, właściwości mechaniczne, właściwości termiczne
e-mail: katarzyna.dziubek@uni.opole.pl
P. Groch, K. Dziubek, K. Czaja (154.2 KB)
Polimeryzacja koordynacyjna alkenylosilseskwioksanów i ich kopolimeryzacja z olefinami lub styrenem