English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

A. Ryczek, J. B. Lechowicz, M. Walczak, H. Galina

Polimeryzacja kondensacyjna monomerów AB2 – modelowanie i weryfikacja modeli
polireakcji prowadzonej w temperaturze pokojowej (j.ang.)

Polimery 2016, nr 11-12, 780


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2016.780

Streszczenie
Przedstawiono krótki przegląd statystycznych i kinetycznych metod modelowania stopniowej polimeryzacji monomerów typu AB2 (A i B reprezentują grupy funkcyjne). Wyprowadzono relacje łączące stopień przereagowania ze średnimi stopniami polimeryzacji dla układów reagujących zgodnie z założeniami Flory'ego i Stockmayera, tj. bez zmian w reaktywnościach grup funkcyjnych oraz nieobecności wiązań wewnątrzcząsteczkowych. Przedstawiono wyniki badań kinetycznych przebiegu polimeryzacji kwasu 3,5-diaminobenzoesowego wspomaganej N,N'-diizopropylokarbodiimidem, którą prowadzono w temperaturze pokojowej w probówkach NMR. Kinetykę badanej reakcji, prowadzonej w dimetylosulfotlenku, dobrze opisuje najprostszy model kinetyczny polikondensacji. Stwierdzono, że w przypadku reakcji prowadzonej w dimetyloformamidzie, reaktywność drugiej grupy aminowej w jednostkach monomerycznych jest dziesięciokrotnie mniejsza, niż reaktywność pierwszej z tych grup.
Słowa kluczowe: polimer hiperrozgałęziony, model statystyczny, model kinetyczny, karbodiimid, pozorna stała szybkości
e-mail: henryk.galina@prz.edu.pl
A. Ryczek, J. B. Lechowicz, M. Walczak, H. Galina (506.9 KB)
Polimeryzacja kondensacyjna monomerów AB2 – modelowanie i weryfikacja modeli polireakcji prowadzonej w temperaturze pokojowej (j.ang.)