English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

I. N. Meshkova, T. M. Ushakova, N. M. Gul'tseva, T. A. Ladygina, N. Yu Kovaleva, L. A. Novokshonova

Polimeryzacja etylenu pod wpływem katalizatorów osadzonych na zeolicie (j. ang.)

Polimery 2001, nr 7-8, 529


Streszczenie

Zbadano zeolity [głównie postać sodową ZSM-5 (Si/Al = 41)] oraz rosyjski zeolit naturalny (zawierający 60±6% mas. klinoptylolitu i 14,2% mas. wody) w charakterze nośników metaloorganicznych katalizatorów polimeryzacji olefin. Przedstawiono sposób otrzymywania aluminoksanu zakotwiczonego na powierzchni nośnika polegający na częściowej hydrolizie związku glinoorganicznego (Me3AI, Et2AlCl) w reakcji z wodą zawartą w nośniku. Tak zmodyfikowany zeolit poddawano reakcji ze związkami metalu przejściowego (Cp2ZrCl2, VOCl3). Stwierdzono, że produkt oddziaływania uwodnionej postaci zeolitu ZSM-5 z metyloglinem po następnej reakcji z CP2ZrCl2, zachowuje się aktywnie w polimeryzacji ctylenu bez stosowania dodatkowej aktywacji przy użyciu metyloaluminoksanu (MAO) lub innego kokatalizatora glinoorganicznego. Okazało się też, że MAO wprowadzony dodatkowo jako kokafalizator nadal działa aktywująco na uklad, podczas gdy kokatalizatory glinoorganiczne takiego działania nie wykazywały. Ustalono, że polietylen otrzymany z zastosowaniem układu katalitycznego ZSM-5 • (H2O)/AlMe3/Cp2ZrCl2 odznaczał się większym ciężarem cząsteczkowvm i wyższą temperaturą topnienia niż PE otrzymany wobec homogenicznego katalizatora Cp2ZrCl2 + MAO (tabela 1).


Słowa kluczowe: polimeryzacja etylenu, zeolity jako nośniki, alki­loaluminoksany zakotwiczone na powierzchni nośnika, kokatalizatory metallocenowe i wanadowe na nośniku, polietylen

I. N. Meshkova, T. M. Ushakova, N. M. Gul’tseva, T. A. Ladygina, N. Yu Kovaleva, L. A. Novokshonova (258.5 KB)
Polimeryzacja etylenu pod wpływem katalizatorów osadzonych na zeolicie (j. ang.)