English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

J. Zhao, N. Hadjichristidis, Y. Gnanou

Polimeryzacja anionowa katalizowana fosfazenami (j. ang.)

Polimery 2014, nr 1, 49


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2014.049

Streszczenie

Fosfazeny stosowane w technikach polimeryzacji przebiegającej bez udziału metalu, jako organiczne zasady wykazywały dużą zdolność do inicjowania reakcji polimeryzacji anionowej różnego typu monomerów. Dzięki kompleksowaniu przeciwjonu (kationu wodoru lub litu), zasady fosfazenowe znacznie zwiększały nukleofilowość końca łańcucha, co przyspieszało przebieg kontrolowanej polimeryzacji anionowej lub quasi anionowej. W niniejszym przeglądzie literaturowym omówiono ogólny mechanizm aktywacji in situ centrów aktywnych oraz przebiegu polimeryzacji z udziałem fosfagenów, zastosowanie takiego mechanizmu w inżynierii makrocząsteczek pozwalającej na wytworzenie polimerów funkcjonalnych, kopolimerów blokowych oraz polimerów o skomplikowanej złożonej architekturze, takich jak: polimery gwieździste, dendrytyczne itp.


Słowa kluczowe: kontrolowana polimeryzacja anionowa, metody polimeryzacji bez udziału metalu, zasady fosfazenowe, mechanizm aktywacji in situ


e-mail: Nikolaos.Hadjichristidis@kaust.edu.sa

J. Zhao, N. Hadjichristidis, Y. Gnanou (276 KB)
— Polimeryzacja anionowa katalizowana fosfazenami (j. ang.)