English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

Polimery, nr 4/2018

H. Nazarpour-Fard, K. Rad-Moghadam, F. Shirini, M. Hosain Beheshty, G. Hosein Asghari 2018-02-19
Kompozyty żywicy epoksydowej z włóknami węglowymi wzmocnione karboksylowanymi nanorurkami węglowymi: dynamiczne badania mechaniczne

>>>

K. Gawdzińska, A. Gądek-Moszczak, K. Bryll, I. Irska, S. Paszkiewicz 2018-02-19
Wpływ absorpcji wody na wybrane właściwości wytrzymałościowe jednoskładnikowych kompozytów poliestrowych

>>>

A. Kruk, A. Gadomska-Gajadhur, J. Dulnik, I. Rykaczewska, P. Ruśkowski, A. Sebai, L. Synoradzki 2018-02-19
Ocena właściwości użytkowych rusztowań komórkowych o strukturze gąbczastej oraz wzrostu na nich fibroblastów

>>>

M. Stepczyńska, K. Moraczewski, B. Jagodziński, M. Żenkiewicz 2018-02-19
Badania trwałości efektów modyfikowania warstwy wierzchniej polihydroksymaślanu

>>>

F. Brahmi, A. Bel Hadj Amor, F. Meganem 2018-02-19
Zastosowanie poli(chlorku winylu) modyfikowanego β-aminoalkoholami syntetyzowanymi z tlenku limonenu do usuwania jonów metali szkodliwych

>>>

D. Kolasa, W. Ratajczak, M. Talma-Piwowar, J. Krakowiak, E. Majewska, K. Polarczyk 2018-02-19
Badanie zawartości miedzi w strumieniach technologicznych procesu wytwarzania poli(tlenku fenylenu)

>>>

A. Nastaj, K. Wilczyński 2018-02-19
Optymalizacja procesu wytłaczania jednoślimakowego tworzyw polimerowych – badania symulacyjne

>>>

J. Liszkowska 2018-02-19
Wpływ dodatku kawy mielonej na właściwości mechaniczne i użytkowe sztywnychpianek poliuretanowo-poliizocyjanurowych (Rapid Communication)

>>>

CZĘŚĆ INFORMACYJNA (Polimery, nr 4/2018) 2018-03-20