English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

M. Malinowski, A. Iwan

Polimerowe ogniwa paliwowe. Cz. I. Zasada działania, rodzaje oraz stosowane metody badań

Polimery 2014, nr 6, 451


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2014.451

Streszczenie

Praca stanowi przegląd literatury dotyczący polimerowych ogniw paliwowych. Omówiono budowę, zasadę działania oraz rodzaje ogniw paliwowych (FC, ang. fuel cells). Przedstawiono metody in-situ stosowane do oceny jakości ogniwa paliwowego lub materiału w pojedynczym ogniwie bądź złożonym stosie, takie jak: wyznaczanie charakterystyk napięciowo-prądowych (wykresów polaryzacyjnych), metoda prądu przerywanego, cykliczna i liniowa woltamperometria, elektrochemiczna spektroskopia impedancyjna, metoda rozładowania katody oraz wyznaczanie rozkładu prądów. Szczegółowo opisano zasadę działania polimerowych ogniw paliwowych typu PEMFC (z ang. Polymer Electrolyte Membrane lub Proton Exchange Membrane) oraz znaczenie komponentów wchodzących w skład jego budowy, dokonano podziału ogniw na nisko- (LH PEMFC) i wysokotemperaturowe (HT PEMFC) polimerowe ogniwa paliwowe, ze wskazaniem na korzyści wynikające z zastosowania wyższej temperatury pracy. Druga część pracy obejmuje różne rodzaje polimerów wykorzystywanych w ogniwach paliwowych oraz praktyczne zastosowania takich ogniw.


Słowa kluczowe: polimery, wodór, ogniwa paliwowe, PEMFC, zastosowania

e-mail: m.mal@iel.wroc.pl

M. Malinowski, A. Iwan (863.3 KB)
Polimerowe ogniwa paliwowe. Cz. I. Zasada działania, rodzaje oraz stosowane metody badań ...