English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

E. Andrzejewska, A. Marcinkowska, D. Prządka, A. Kloziński, P. Jakubowska

Polimerowe materiały hybrydowe i kompozytowe zawierające funkcjonalizowane poliedryczne oligomeryczne silseskwioksany (POSS)

Polimery 2013, nr 10, 794


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2013.794

Streszczenie

Artykuł stanowi przegląd prac prowadzonych w Zakładzie Polimerów Politechniki Poznańskiej w ramach projektu „Silseskwioksany jako nanonapełniacze i modyfikatory w kompozytach polimerowych”. Badania dotyczą modyfikacji funkcjonalizowanymi poliedrycznymi oligomerycznymi silseskwioksanami (POSS) poli(met)akrylanów uzyskiwanych metodą fotopolimeryzacji, poliuretanów otrzymywanych w masie lub w rozpuszczalniku (modyfikacje in situ) oraz poliolefin (modyfikacja w procesie przetwórstwa). Omówiono wpływ dodatku POSS na kinetykę fotopolimeryzacji metakrylanów oraz właściwości fizyczne i mechaniczne otrzymanych poli(met)akrylowych materiałów hybrydowych i kompozytowych, a także na właściwości mechaniczne poliuretanów oraz charakterystykę reologiczną poliolefin.


Słowa kluczowe: materiały hybrydowe, nanokompozyty, poliedryczne oligomeryczne silseskwioksany (POSS), fotopolimeryzacja, przetwórstwo


e-mail: ewa.andrzejewska@put.poznan.pl

E. Andrzejewska, A. Marcinkowska, D. Prządka, A. Kloziński, P. Jakubowska (264.8 KB)
Polimerowe materiały hybrydowe i kompozytowe zawierające funkcjonalizowane poliedryczne oligomeryczne silseskwioksany (POSS)