English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

D. Wiliński, P. Łukowski, G. Rokicki

Polikarboksylanowe domieszki upłynniające mieszankę betonową: aktualny stan wiedzy (j.ang.)

Polimery 2016, nr 7-8, 474


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2016.474

Streszczenie
Podstawowym składnikiem betonu są obecnie domieszki chemiczne. Za najważniejsze uznaje się superplastyfikatory, czyli domieszki silnie redukujące zawartość wody wmieszance betonowej. Do najefektywniejszych znanych superplastyfikatorów zaliczają się polikarboksylany i ich pochodne. Artykuł stanowi przegląd aktualnej literatury dotyczącej polikarboksylanowych domieszek chemicznych. Scharakteryzowano metody syntezy i sposoby modyfikacji polimerów z grupami karboksylowymi i omówiono mechanizm działania takich superplastyfikatorów. Przedstawiono zależność między strukturą chemiczną polikarboksylanów a stopniem upłynnienia mieszanki betonowej oraz prognozę rozwoju superplastyfikatorów.
Słowa kluczowe: superplastyfikatory, polikarboksylany, domieszki, cement, beton
e-mail: d.wilinski@il.pw.edu.pl
D. Wiliński, P. Łukowski, G. Rokicki (777.6 KB)
Polikarboksylanowe domieszki upłynniające mieszankę betonową: aktualny stan wiedzy (j.ang.)