English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

K. Jelonek, J. Kasperczyk

Poliestry i poliestrowęglany w systemach kontrolowanego uwalniania leków.

Cz. II. Implantowane systemy polimerowe (j. ang.)

Polimery 2013, nr 11-12, 858


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2013.858

Streszczenie

W porównaniu z systemami kontrolowanego uwalniania leku przeznaczonymi do iniekcji, implanty zapewniają wydłużony czas uwalniania leku, możliwość dostarczenia większej ilości leku do miejsca działania, wyższe miejscowe stężenie leku oraz ograniczenie, typowej dla podania systemowego, toksyczności leku. Zaletą jest także mało skomplikowany proces otrzymywania implantów polimerowych do zastosowań farmaceutycznych. W publikacji przedstawiono obecne na rynku implantowane systemy transportu leku, ich skład, zastosowanie oraz metody otrzymywania.


Słowa kluczowe: poliestry, poliestrowęglany, kontrolowane uwalnianie leków


e-mail: katarzyna.jelonek@cmpw-pan.edu.pl

K. Jelonek, J. Kasperczyk (95.2 KB)
Poliestry i poliestrowęglany w systemach kontrolowanego uwalniania leków. Cz. II. Implantowane systemy polimerowe (j. ang.)