English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

S. Kuciel, P. Kuźniar, A. Liber-Kneć

Poliamidy ze źródeł odnawialnych jako osnowy biokompozytów wzmacnianych

krótkimi włóknami (j. ang.)

Polimery 2012, nr 9, 627


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2012.627

Streszczenie

W pracy zaprezentowano aktualne możliwości wytwarzania i modyfikacji poliamidów z surowców odnawialnych. Na przykładzie poliamidu otrzymywanego z oleju rycynowego i produkowanego na skalę przemysłową (Hiprolon 211) przedstawiono wyniki badań kompozytów z dodatkiem 10 lub 20 % mas. włókien — szklanych, węglowych lub lnianych. Porównano podstawowe właściwości wytrzymałościowe czystego biopoliamidu i jego kompozytów o różnym stopniu napełnienia (rys. 2—4). Wprowadzenie włókien we wszystkich przypadkach dało wyraźny efekt wzmocnienia. Wyznaczono wartości gęstości, temperatury mięknienia Vicata, udarności określanej metodą Charpy'ego z karbem (tabela 1), a także chłonności wody po 1, 7 i 30 dniach moczenia. Zbadano również zmiany właściwości wytrzymałościowych po 30-dniowej inkubacji w wodzie (rys. 6 i 7) czystego biopoliamidu i kompozytów z dodatkiem 10 % mas. napełniaczy. Techniką SEM wykonano fotografie powierzchni przełomów po rozciąganiu wytworzonych kompozytów. Widoczne są na nich charakterystyczne cechy struktury i morfologia różnych włókien (rys. 3). Przedstawiono rezultaty badań dynamicznych kompozytów, a w szczególności poziomy sił wymuszających, średnie wydłużenie oraz energie dyssypacji odpowiadających narastającym ilościom pętli mechanicznej histerezy (tabela 2, rys. 9). Porównano pętle histerezy kompozytów z włóknami szklanymi, węglowymi i lnianymi (rys. 8). Wyniki przedstawionych badań wykazały, że istnieją duże możliwości projektowania właściwości wytrzymałościowych kompozytów na osnowie długołańcuchowych biopoliamidów, ponieważ właściwości te zależą od rodzaju oraz ilości wprowadzanych włókien.


Słowa kluczowe: biopoliamid, biokompozyt, surowce odnawialne, włókna lniane, włókna szklane, włókna węglowe


e-mail: stask@mech.pk.edu.pl

S. Kuciel, P. Kuźniar, A. Liber-Kneć (893.1 KB)
Poliamidy ze źródeł odnawialnych jako osnowy biokompozytów wzmacnianych krótkimi włóknami (j. ang.)