English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

E. Hałasa


Poli(siarczek fenylenu). Cz. II. Przetwórstwo, właściwości użytkowe i zastosowanie


Polimery 1999, nr 3, 177


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.1999.177


Streszczenie

Przedstawiono ogólną charakterystykę poli(siarczku fenylenu) (PPS) stanowiącego nowoczesny, konstrukcyjny polimer o znakomitej odporności termicznej i chemicznej, o malej podatności na pełzanie i palenie, dużej stabilności wymiarowej oraz bardzo dobrych właściwościach dielektrycznych, które w praktyce nie zależą od stopnia wilgotności otoczenia i od częstotliwości. Przetwórstwo PPS metodą wtryskiwania lub wytłaczania nie nastręcza większych trudności ze względu na dobre płynięcie i stabilność termiczną w fazie stopionej. Szczegółowo scharakteryzowano technologię procesu wtryskiwania PPS, uwzględniając operację suszenia granulatu oraz rozruchu wtryskarki, przyczyny paczenia się kształtek i przeciwdziałanie im oraz możliwośćrecyklingu odpadów technologicznych (rys. 2). Najważniejsze parametry wtryskiwania to temperatura formy w przedziale 130—160°C, decydująca o krystalicznościi właściwościach wyrobu, oraz temperatura fazy stopionej w zakresie 305—345°C,w której stopiony PPS dobrze płynie i dokładnie wypełnia kanały formy. Omówiono też podstawowe właściwości PPS (tabela 1) i kierunki jego zastosowania. Największe zużycie tego polimeru notuje się w przemyśle samochodowym, elektronicznym,audio /wideo i chemicznym (rys. 3).Słowa kluczowe: poli(siarczek fenylenu), właściwości, przetwórstwo, zastosowanie

Zainteresowanych dostępem do pełnej wersji artykułu prosimy o kontakt z redakcją polimery@ichp.pl