English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

E. Bociąga

Podstawowe problemy trybologiczne układów uplastyczniających maszyn przetwórczych

Polimery 2001, nr 2, 107


Streszczenie

Na podstawie danych z literatury scharakteryzowano rozmaite rodzaje zużycia, któremu z różną intensywnością ulegają podstawowe elementy - ślimaki i cylindry - układów uplastyczniających maszyn przetwórczych. Rozróżnia się przy tym wg kryterium przyczyny zużycie ścierne, zmęczeniowe, erozyjne, korozyjne i kawitacyjne (rys. 1-3), a podczas eksploatacji układów uplastyczniających należy uwzględnić fakt, że na okres użytkowania jednego cylindra przypadają 3-4 wymiany ślimaka. Omówiono zużycic układów uplastyczniających wytłaczarek jedno- i dwuślimakowych (rys. 4-7), podkreślając różnice między przebiegiem tych procesów w obydwu przypadkach. Przedstawiono także czynniki wpływające na zużycie - rodzaj przetwarzanego tworzywa (rys. 8 i 9), warunki procesu przetwórstwa (przede wszystkim temperatura) oraz konstrukcja i jakość wykonania układu uplastyczniającego.


Słowa kluczowe: przetwórstwo tworzyw, układ uplastyczniający, zużycie, tarcie, wytłaczarki jedno- i dwuślimakowe
E. Bociąga (628 KB)
Podstawowe problemy trybologiczne układów uplastyczniających maszyn przetwórczych