English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

J. Brzeska, M. Morawska, A. Heimowska, W. Sikorska, A. Tercjak, M. Kowalczuk, M. Rutkowska

Podatność na degradację kompozytów usieciowanych poliuretanów z chitozanem (j.ang.)

Polimery 2017, nr 7-8, 567


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2017.567

Streszczenie
Poliuretany zawierające syntetyczny poli([R,S]-3-hydroksymaślan) w segmencie giętkim oraz polikaprolaktonotriol jako związek sieciujący zmieszano z chitozanem i poddano degradacji w roztworach hydrolitycznym i utleniającym. Postęp rozkładu kompozytów oceniano na podstawie zmiany masy, powierzchni i właściwości termicznych próbek. Zarówno zwiększenie zawartości ­poli([R,S]-3-hydroksymaślanu) w segmencie giętkim poliuretanów, jak i zmieszanie ich z chitozanem spowodowało wzrost podatności usieciowanych poliuretanów na degradację w obu rodzajach roztworów.
Słowa kluczowe: usieciowane poliuretany, chitozan, kompozyty, podatność poliuretanów na degradację
e-mail: j.brzeska@wpit.am.gdynia.pl
J. Brzeska, M. Morawska, A. Heimowska, W. Sikorska, A. Tercjak, M. Kowalczuk, M. Rutkowska (1.37 MB)
Podatność na degradację kompozytów usieciowanych poliuretanów z chitozanem (j.ang.)