English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

U. Cabulis, I. Sevastyanova, J. Andersons, I. Beverte

Pianki poliizocyjanurowe z udziałem poliolu z oleju rzepakowego modyfikowane różnego typu nanocząstkami (j. ang.)

Polimery 2014, nr 3, 207


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2014.207

Streszczenie

Wytworzono pianki poliizocyjanurowe, stosując układ polioli pochodzących z oleju rzepakowego (RO). Badano wpływ nanonapełniaczy o geometrii sferycznej (tlenek cynku), nanowłókien (nanorurki węglowe) oraz nanopłytek (organicznie modyfikowany montmorylonit) na sztywność i wytrzymałość pianek poliizocyjanurowych. Stwierdzono poprawę właściwości wytrzymałościowych napełnionych pianek, porównywalną z poprawą sztywności i wytrzymałości napełnionych polimerów monolitycznych.


Słowa kluczowe: pianka polizocyjanurowa, olej rzepakowy, polimer monolityczny, nanonapełniacze, ściskanie, rozciąganie, sztywność, wytrzymałość

e-mail: cabulis@edi.lv

U. Cabulis, I. Sevastyanova, J. Andersons, I. Beverte (574.7 KB)
Pianki poliizocyjanurowe z udziałem poliolu z oleju rzepakowego modyfikowane różnego typu nanocząstkami (j. ang.)