English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

W. M. Rzymski, A. Srogosz

Parametr rozpuszczalności chlorosulfonowanego polietylenu

Polimery 2000, nr 1, 41


Streszczenie

Na podstawie pomiarów położenia maksimum pęcznienia równowagowego próbek wulkanizatów chlorosulfonowanego polietylenu (CSM) w sześciu mieszaninach wybranych rozpuszczalników wyznaczono wartości jednoskładnikowego (δ) i wieloskładnikowego (δo) parametru rozpuszczalności oraz składowe tego ostatniego: dyspersyjną δd, polarną δp i wiązań wodorowych δh. Badane próbki różniły się zawartością związanego chloru, wynoszącą 24, 35 lub 43% mas. Określone w powyższy sposób wartości wynoszą, odpowiednio δ = 18,2; 19,2 lub 19,6 MPa1/2 oraz δo = 18,4; 19,7 lub 20,2 MPa1/2. W przypadku składowej polarnej δp (6,4–7,9 MPa1/2) i składowej wiązań wodorowych δh (4,4–6,0 MPa1/2) stwierdzono wyraźną tendencję ich wzrostu wraz ze zwiększaniem ilości związanego CI, natomiast składowa dyspersyjna δd (16,0–16,7 MPa1/2) w bardzo małym stopniu zależy od zawartości chloru w CSM.
Słowa kluczowe: elastomery, chlorosulfonowany polietylen, parametr rozpuszczalności
W. M. Rzymski, A. Srogosz (274.9 KB)
Parametr rozpuszczalności chlorosulfonowanego polietylenu