English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

S. Penczek, P. Lewinski, J. Pretula, M. Socka

Pamięci Profesora Andrzeja Dudy (j.ang.)

Polimery 2017, nr 4, 239


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2017.239

Streszczenie
Przedstawiono najważniejsze osiągnięcia naukowe Profesora Andrzeja Dudy, wieloletniego Kierownika Zakładu Chemii Polimerów Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych Polskiej Akademii Nauk. Profesor Duda opublikował ponad 100 prac naukowych, wygłosił kilkadziesiąt wykładów na zaproszenie, w tym także wykłady plenarne na prestiżowych konferencjach międzynarodowych. W niniejszym, krótkim omówieniu prac Profesora skupiliśmy się przede wszystkim na dwóch zagadnieniach, spośród których szczególnie pierwsze było według naszego przekonania głównym osiągnięciem, rozwiązującym ważny problem dotyczący kopolimeryzacji monomerów chiralnych. Profesor Duda, po raz pierwszy w chemii polimerów, ustalił że polimeryzacja chiralnych monomerów przebiega niezmiennie wobec katalizatorów achiralnych oraz chiralnych o takim samym znaku jak znak monomeru, natomiast zastosowanie katalizatora o odwrotnej chiralności pozwala na znaczne zmniejszenie szybkości polimeryzacji. Jest to zjawisko o zasadniczym znaczeniu w kopolimeryzacji, szczególnie kiedy chiralny monomer jest znacznie bardziej reaktywny niż drugi komonomer. Mniej szczegółowo omówiono inne osiągnięcia Profesora Andrzeja Dudy, dodano też pełną bibliografię Jego prac.
Słowa kluczowe: monomery chiralne, komonomery, reaktywność, polimeryzacja, szybkość kopolimeryzacji
e-mail: spenczek@cbmm.lodz.pl
S. Penczek, P. Lewinski, J. Pretula, M. Socka (905.9 KB)
Pamięci Profesora Andrzeja Dudy (j.ang.)