English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

L. Szczepkowski, S. Hernacki, L. Gajzler

Oznaczanie śladowych ilości amin aromatycznych w spienionych poliuretanach

Polimery 2012, nr 11/12, 861


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2012.861

Streszczenie

Opracowano prostą metodę oznaczania śladowych ilości amin aromatycznych w elastycznych piankach poliuretanowych, za pomocą zmodyfikowanej techniki wysokosprawnej chromatografii cienkowarstwowej HP TLC. Dzięki modyfikacjom uzyskano znaczne obniżenie progu wykrywalności, udoskonalenie zaś metody rozdziału pozwoliło na zwiększenie jej dokładności i czułości. Metodę można wykorzystać do analizy składu wyrobów poliuretanowych.


Słowa kluczowe: pianki poliuretanowe, aminy aromatyczne, metody oznaczania

e-mail: leonardosz@interia.plL. Szczepkowski, S. Hernacki, L. Gajzler (328.3 KB)
Oznaczanie śladowych ilości amin aromatycznych w spienionych poliuretanach