English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

T. Stareczek, G. Kamińska, J. Ermel, K. Kortylewska


Oznaczanie migracji tereftalanu dimetylowego i izoftalanu dimetylowego z tworzyw sztucznych


Polimery 1999, nr 3, 218


DOI:dx.doi.org/10.14314/polimery.1999.218


Streszczenie

Przedstawiono metodę oznaczania tereftalanu dimetylowego (DMT) i izoftalanu dimetylowego (DMIP) w wodnych płynach modelowych, polegającą na ich ekstrakcji chloroformem i analizie otrzymanych roztworów metodą chromatografii gazowej. Analizę ilościową wykonano metodą krzywych kalibracji z dodatkiem wzorca wewnętrznego (tereftalan dietylowy). Oznaczalność metody wynosi 0,02 mg tereftalanu dimetylowego i 0,02 mg izoftalanu dimetylowego w 1 kg wodnego płynu modelowego [graniczna wartość migracji specyficznej (SML) izoftalanu dimetylowego, ujęta w Dyrektywie Komisji Europejskiej 90/128/EEC, wynosi 0,05 mg/kg]. Przedstawiono statystyczną ocenę funkcji liniowej metody. Opracowaną metodę zastosowano do badania migracji DMT i DMIP z butelek wykonanych z poli(tereftalanu etylenu) do wody destylowanej, 10-proc. wodnego roztworualkoholu etylowego i 3-proc. wodnego roztworu kwasu octowego, symulujących produkty żywnościowe. W płynach tych nie stwierdzono obecności DMT i DMIP.
Słowa kluczowe: chromatografia gazowa, badanie migracji, opracowanie metodyanalitycznej, poli(tereftalan etylenu), produkty żywnościowe

Zainteresowanych dostępem do pełnej wersji artykułu prosimy o kontakt z redakcją polimery@ichp.pl