English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

E. Kamińska, B. Rabiasz, A. Wiśniewska


Oznaczanie migracji baru i kobaltu z tworzyw sztucznych

Polimery 1999, nr 4, 288


DOI:dx.doi.org/10.14314/polimery.1999.288


Streszczenie

Przedstawiono metody oznaczania baru i kobaltu w płynach modelowych symulujących produkty żywnościowe: w wodzie destylowanej, 10-proc. (v/v) wodnym roztworze alkoholu etylowego, 3-proc. (v/v) wodnym roztworze kwasu octowego oraz w oleju słonecznikowym. Bar oznaczano metodą płomieniowej emisyjnej spektrometrii atomowej bez wstępnego zagęszczania badanego roztworu; do zahamowania jonizacji atomów baru stosowano dodatek chlorku potasu. Kobalt oznaczano metodą płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej. Przed pomiarem spektrometrycznym przeprowadzano wstępne zagęszczanie kobaltu za pomocąchelatowania pirolidynoditiokarbaminianem amonowym i ekstrakcji ketonemizobutylowo-metylowym. W przypadku oznaczania baru i kobaltu w oleju słonecznikowym, próbkę tego oleju mineralizowano na sucho w temp. 500°C, popiół rozpuszczano w kwasie solnym i przygotowywano roztwór badany do pomiaru spektrometrycznego. Stwierdzono następującą oznaczalność opracowanych metod: 0,1 mg Ba w 1 kg wodnego płynu modelowego, 0,125 mg Ba w 1 kg oleju słonecznikowego; 0,01 mg Co w 1 kg płynu modelowego, 0,0125 mg Co w 1 kg oleju słonecznikowego. Podano wyniki zastosowania tych metod do badania migracji baru i kobaltu z folii polietylenowej (tabela 2).


Słowa kluczowe: tworzywa sztuczne, badanie migracji baru i kobaltu, atomowa spektrometria absorpcyjna, atomowa spektrometria emisyjna
Zainteresowanych dostępem do pełnej wersji artykułu prosimy o kontakt z redakcją polimery@ichp.pl