English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

D. Ziółkowska, I. Syrotynska, A. Shyichuk

Oznaczanie biguanidu poliheksametylenowego metodą fotometrycznego miareczkowania roztworem czerni amidowej 10B (j. ang.)

Polimery 2014, nr 2, 160


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2014.160

Streszczenie

Opracowano nieskomplikowaną, dokładną metodę ilościowego oznaczania biguanidu poliheksametylenowego w roztworach wodnych opartą na reakcji kompleksowania polimeru z barwnikiem Czerń Amidowa 10B. Zmiany widma UV-Vis sugerują, że przy pewnym stosunku molowym stężeń polimeru (w przeliczeniu na mer) i barwnika tworzą się słabo rozpuszczalne kompleksy. Wynikiem miareczkowania spektrofotometrycznego przy długości fali 600 nm są zygzakowate zależności absorbancji od ilości analitu z punktem przegięcia przy stosunku molowym barwnik:polimer wynoszącym 1:2. Zastosowana metoda wyznaczania punktu końcowego miareczkowania charakteryzuje się dobrą powtarzalnością. Zakres oznaczania merów biguanidu poliheksametylenowego wynosi 50 i 150 µmol/dm3, odpowiednio, dla miareczkowania prostego i odwrotnego.


Słowa kluczowe: biguanid poliheksametylenowy, analiza ilościowa, miareczkowanie, Czerń Amidowa 10B

e-mail: dorota_z@utp.edu.pl

D. Ziółkowska, I. Syrotynska, A. Shyichuk (348.7 KB)
Oznaczanie biguanidu poliheksametylenowego metodą fotometrycznego miareczkowania roztworem czerni amidowej 10B (j. ang.)