English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

M. Cader, R. Oliwa, O. Markowska, G. Budzik

Otrzymywanie prototypów części chwytaka robota mobilnego z materiałów polimerowych
z wykorzystaniem technologii wytwarzania przyrostowego.
Cz. I. Właściwości mechaniczne i stałe materiałowe próbek
z kopolimeru akrylonitryl-butadien-styren

Polimery 2017, nr 1, 27


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2017.027

Streszczenie
Przedstawiono wyniki badań dotyczące wykorzystania technologii wytwarzania przyrostowego (FDM) w produkcji prototypów części chwytaka robota mobilnego wykonanych z modyfikowanego kopolimeru akrylonitryl-butadien-styren (ABS-M30). Oceniano wpływ rodzaju geometrii wypełnienia na właściwości mechaniczne i stałe materiałowe kształtek polimerowych. Wykonano próby wytrzymałościowe przy statycznym rozciąganiu w trzech kierunkach, z rejestracją odkształceń za pomocą szybkich kamer systemu Aramis, próbek wytwarzanych w trzech orientacjach. Wyniki porównano z danymi literaturowymi dotyczącymi kształtek wykonanych z tworzywa ABS-M30 w procesie wtryskiwania.
Słowa kluczowe: ABS, technologia FDM, szybkie prototypowanie, dynamiczna analiza obrazu, Aramis
e-mail: mcader@piap.pl
M. Cader, R. Oliwa, O. Markowska, G. Budzik (1.55 MB)
Otrzymywanie prototypów części chwytaka robota mobilnego z materiałów polimerowych z wykorzystaniem technologii wytwarzania przyrostowego. Cz. I. Właściwości mechaniczne i stałe materiałowe próbek z kopolimeru akrylonitryl-butadien-styren