English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

A. Kruk, A. Gadomska-Gajadhur, P. Ruśkowski, A. Chwojnowski, L. Synoradzki

Otrzymywanie polilaktydowych rusztowań komórkowych o strukturze gąbczastej
– badania wstępne i optymalizacja procesu

Polimery 2017, nr 2, 118


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2017.118

Streszczenie
Otrzymywano polilaktydowe rusztowania o strukturze gąbczastej przeznaczone do hodowli komórek nabłonka walcowatego (średnica ~ 60 µm). Przeprowadzono badania wstępne i optymalizację procesu. Wyznaczono równanie regresji określające wpływ stosunku masowego porofor/polilaktyd, stężenia polilaktydu w 1,4-dioksanie oraz stosunku objętościowego MeOH/H2O w kąpieli żelującej na średnicę powstających porów. Opracowano warunki, w których w przełomie rusztowania otrzymuje się możliwie największe pory (o średnicy z zakresu 50–100 µm).
Słowa kluczowe: rusztowania komórkowe, inżynieria tkankowa, polilaktyd, metoda inwersji faz, matematyczne metody planowania eksperymentów
e-mail: agadomska@ch.pw.edu.pl
A. Kruk, A. Gadomska-Gajadhur, P. Ruśkowski, A. Chwojnowski, L. Synoradzki (1.41 MB)
Otrzymywanie polilaktydowych rusztowań komórkowych o strukturze gąbczastej – badania wstępne i optymalizacja procesu