English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

T. Komoń, M. E. Jamróz, P. Niewiadomski, M. Malanowski, J. Kijeński

Otrzymywanie monomerów akrylowych z wykorzystaniem surowców odnawialnych.

Cz. II. Otrzymywanie estrów akrylowych

Polimery 2012, nr 10, 728


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2012.728

Streszczenie

Badano reakcję estryfikacji kwasu akrylowego alkoholami etylowym lub 1-butylowym w obecności stałych katalizatorów heterogenicznych, takich jak: sulfonowane żywice jonowymienne na matrycy styrenowo-diwinylobenzenenowej (Amberlyst) bądź perfluoroetylenowej (Nafion), kwas krzemowolframowy naniesiony na krzemionkę, tlenek wolframu bądź siarczan cyrkonu naniesione na tlenek cyrkonu oraz mezoporowata pianka komórkowa z grupami arylosulfonowymi. Reakcje prowadzono w rozpuszczalniku. Katalizatory typu Amberlyst, Nafion NR50 i kwas krzemowolframowy naniesiony na krzemionkę charakteryzowały się największą aktywnością w przeliczeniu na jednostkę masy katalizatora, aktywność zaś Nafionu SAC-13 i katalizatorów cyrkonowych była najmniejsza. Aktywność właściwa (produkcyjność) w przeliczeniu na mmol H+ badanych katalizatorów różniła się znacznie od wyznaczonej wcześniej (przeliczonej na masę katalizatora), największą jej wartość odnotowano w przypadku kompozytu Nafion SAC-13.


Słowa kluczowe: estryfikacja, kwas akrylowy, etanol, 1-butanol, stałe kwasy

e-mail: tomasz.komon@ichp.pl

T. Komoń, M. E. Jamróz, P. Niewiadomski, M. Malanowski, J. Kijeński (89.3 KB)
Otrzymywanie monomerów akrylowych z wykorzystaniem surowców odnawialnych. Cz. II. Otrzymywanie estrów akrylowych