English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

I. Zarzyka

Otrzymywanie i właściwości pianek poliuretanowych wytworzonych z udziałem

hydroksyetylowych pochodnych oksamidu modyfikowanych kwasem borowym (j. ang.)

Polimery 2013, nr 3, 195


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2013.195

Streszczenie

N,N'-bis(2-hydroksyetylo)oksamid zhomogenizowano z kwasem borowym, a uzyskaną mieszaninę poddano hydroksyalkilowaniu przy użyciu nadmiaru węglanu etylenu. Otrzymane z udziałem N,N'-bis(2-hydroksyetylo)oksamidu, kwasu borowego i nadmiaru węglanu etylenu hydroksyalkilowe pochodne charakteryzowały się dużą odpornością termiczną oraz wykazywały właściwości typowych polioli stosowanych do otrzymywania pianek poliuretanowych. Uzyskane z ich udziałem sztywne pianki poliuretanowe odznaczały się dobrą stabilnością wymiarów, dużą termoodpornością, niezbyt dużymi ubytkami masy podczas ekspozycji temperaturowej oraz dużą wytrzymałością na ściskanie. Wprowadzony do struktury pianek poliuretanowych bor wpłynął na zwiększenie ich termoodporności i wytrzymałości na ściskanie.


Słowa kluczowe: N,N'-bis(2-hydroksyetylo)oksamid, kwas borowy, węglan etylenu, struktura produktu, sztywne pianki poliuretanowe, odporność termiczna i wytrzymałość na ściskanie

e-mail: izarzyka@prz.edu.pl

I. Zarzyka (783.6 KB)
Otrzymywanie i właściwości pianek poliuretanowych wytworzonych z udziałem hydroksyetylowych pochodnych oksamidu modyfikowanych kwasem borowym (j. ang.)