English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

P. Lesiak, A. Kisielowska, K. Walkowiak, A. Wiktorczyk, G. Kramek, M. Wypych, Ł. Sadkowski, J. Zieliński, S. Paszkiewicz, I. Irska, E. Piesowicz, A. Kochmańska, J. Zieliński, R. Worzała

 

Otrzymywanie i właściwości mieszanin polimerowych na bazie odpadów z wykładzin samochodowych (j. ang.)

Polimery 2020, No 3, 232


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2020.3.8

Summary

Przedstawiono wyniki prac własnych dotyczących mechanicznego recyklingu poprodukcyjnych wykładzin samochodowych. Rozdrobnione odpady wykładzinowe użyto do otrzymania układów na bazie tworzywa termoplastycznego, w tym wypadku liniowego polietylenu małej gęstości (LLDPE). W charakterze odpadów wykładzin samochodowych zastosowano materiał, w którego składzie występują głównie poliamid 6, kreda i polipropylen. Metodami mikroskopii optycznej oraz skaningowej mikroskopii elektronowej (SEM) scharakteryzowano strukturę zarówno wykładziny samochodowej, jak i nowo wytworzonych materiałów. Zbadano zależność właściwości mechanicznych oraz stabilności termooksydacyjnej od udziału poszczególnych składników.


Keywords: wykładziny samochodowe, odpady dywanowe/wykładzinowe, recykling materiałowy, właściwości mechaniczne, stabilność termiczna
e-mail: spaszkiewicz@zut.edu.pl

P. Lesiak, A. Kisielowska, K. Walkowiak, A. Wiktorczyk, G. Kramek, M. Wypych, Ł. Sadkowski, J. Zieliński, S. Paszkiewicz, I. Irska, E. Piesowicz, A. Kochmańska, J. Zieliński, R. Worzała (1.99 MB)
Otrzymywanie i właściwości mieszanin polimerowych na bazie odpadów z wykładzin samochodowych (j. ang.)