English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

S. Paszkiewicz, I. Irska, E. Piesowicz, R. Pilawka, I. Pawelec, A. Szymczyk, K. Gorący, Z. Wielgosz, Z. Rosłaniec

Otrzymywanie i charakterystyka nowych mieszanin poli(tereftalan etylenu)/poli(tlenek fenylenu) (j.ang.)

Polimery 2017, nr 2, 93


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2017.093

Streszczenie
Z zastosowaniem polimeryzacji in situ (IS-P) i mieszania w stanie stopionym (DM) wytworzono dwie serie mieszanin na bazie poli(tereftalanu etylenu) (PET) oraz poli(tlenku fenylenu) (PPO). Na podstawie obliczonych metodą Hoya współczynników rozpuszczalności poszczególnych składników potwierdzono występowanie separacji fazowej w otrzymanych układach PET/PPO. Technikami różnicowej kalorymetrii skaningowej (DSC) i dynamicznej analizy mechaniczno-termicznej (DMTA) potwierdzono złożoność struktury fazowej uzyskanych układów PET/PPO.
Słowa kluczowe: poli(tereftalan etylenu), poli(tlenek fenylenu), polimeryzacja in situ, bezpośrednie mieszanie w stanie stopionym, struktura fazowa, chłonność wody
e-mail: spaszkiewicz@zut.edu.pl
S. Paszkiewicz, I. Irska, E. Piesowicz, R. Pilawka, I. Pawelec, A. Szymczyk, K. Gorący, Z. Wielgosz, Z. Rosłaniec (1.08 MB)
Otrzymywanie i charakterystyka nowych mieszanin poli(tereftalan etylenu)/poli(tlenek fenylenu) (j.ang.)