English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

R. Liénard, T. Josse, J. De Winter, P. Dubois, P. Gerbaux, O. Coulembier

Otrzymywanie cyklopolilaktydów o wysokiej czystości poprzez
optymalizację katalizowanej miedzią cykloaddycji azydek-alkin (j.ang.)

Polimery 2017, nr 4, 283


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2017.283

Streszczenie
Opisano optymalizację syntezy cyklopolilaktydów w katalizowanej miedzią(I) reakcji cykloaddycji azydku do alkinu (CuAAC), której celem było uzyskanie polimerów o wysokiej czystości iśrednim ciężarze cząsteczkowym Mn ≈ 4 000 g · mol-1. Do reakcji użyto prekursorów, którymi były liniowe α-azydo-ω-alkinowe polilaktydy (PLA). Dobrano warunki syntezy, takie jak szybkość dodawania reagenta oraz ilość używanego katalizatora, które pozwalają na otrzymanie w ciągu kilku minut monocyklicznego PLA o stopniu czystości 93 %. Prowadząc syntezę w ciągu kilku godzin można otrzymać monocykliczny polimer o czystości do 99,9 %.
Słowa kluczowe: laktyd, polimeryzacja z otwarciem pierścienia, cykloaddycja azydek-alkin katalizowana miedzią, cyklizacja
e-mail: olivier.coulembier@umons.ac.be
R. Liénard, T. Josse, J. De Winter, P. Dubois, P. Gerbaux, O. Coulembier (1.78 MB)
Otrzymywanie cyklopolilaktydów o wysokiej czystości poprzez optymalizację katalizowanej miedzią cykloaddycji azydek-alkin (j.ang.)